Company
OdtwórzPlay
Badania obecności i zawartości GMO
w żywności i paszach
ORAZ IDENTYFIKACJA GATUNKOWA ORGANIZMÓW
Laboratorium Biologii Molekularnej HERMES
Company
OdtwórzPlay
Badania obecności i zawartości GMO
w żywności i paszach
ORAZ IDENTYFIKACJA GATUNKOWA ORGANIZMÓW
Laboratorium Biologii Molekularnej HERMES

Badania obecności i zawartości GMO w żywności i paszach

OFERTA

Badania żywności pasz i produktów rolnych na obecność i zawartość GMO: screening, badania jakościowe – identyfikacja odmian GM, badania ilościowe

Identyfikacja gatunkowa organizmów m.in. roślin i zwierząt w żywności, paszach i produktach rolnych

Standardy badania w kierunku GMO

Badania w kierunku GMO wykonywane są w dwóch podstawowych standardach do wyboru przez Klienta w zależności od indywidualnych potrzeb.

Badania wykonywane
w standardzie podstawowym

Wykonywane są według uproszczonego protokołu, tj.: pojedyncza ekstrakcja DNA z próbki i każde badanie przeprowadzone jest w dwóch powtórzeniach, a wyniki przedstawiane są na uproszczonym sprawozdaniu z badań (opcja odpowiednia dla rutynowej wewnętrznej kontroli procesu produkcji, kontroli surowców).

Badania wykonywane
w standardzie urzędowej kontroli

wykonywane są według metod referencyjnych, tj.: podwójna ekstrakcja DNA z próbki i każde badanie przeprowadzone jest w dwóch powtórzeniach dla każdego ekstraktu DNA (łącznie cztery powtórzenia), wyniki badań i ich interpretacja są przedstawiane na sprawozdaniu z badań sporządzonym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 24276:2007 + A1:2013-08 (opcja odpowiednia dla produktów wprowadzanych na rynek, do celów kontroli urzędowej, certyfikacji produktu lub potwierdzania wyników badań, co do których są wątpliwości).

Etapy badania w kierunku GMO

Badanie w kierunku GMO jest procesem złożonym i kilkuetapowym, co zostało odzwierciedlone w ofercie badań. Dla Państwa wygody tok badania został podzielony na etapy co, pozwala na wybór i dopasowanie zakresu wykonywanych badań do Państwa potrzeb i pozwala na wybranie momentu, w którym chcą Państwo zakończyć badanie. Cena zależy od wybranych etapów i standardu badania.

1

Homogenizacja, rozdrabnianie i ekstrakcja DNA z próbki żywności lub paszy, wraz z kontrolą czystości uzyskanego ekstraktu DNA

Szczegóły etapu

Etap obowiązkowy, pozwala na uzyskanie z próbek właściwego analitu do badań.

2

Screening podstawowy 4 sekwencje: p35SCaMV, tNOS, ctp2-CP4epsps, pat
Szczegóły etapu

Podstawowy etap badania w celu ustalenia czy w próbce są lub nie są obecne najczęściej występujące odmiany GMO.

3

Screening pogłębiony 4 sekwencje: p34SFMV, bar, pNOS, pNOS-nptII
Szczegóły etapu

Etap zalecany jeśli wyniki screeningu podstawowego są pozytywne, pozwala zróżnicować, wytypować i ograniczyć liczbę koniecznych do weryfikacji genetycznie zmodyfikowanych odmian w dalszych badaniach jakościowych. Etap opcjonalny jeśli wyniki pierwszego testu są negatywne, ale istnieje potrzeba szerszego wykluczenia obecność GMO uwzględniając rzadziej występujące odmiany.

4

Identyfikacja gatunkowa (soja, kukurydza, rzepak, ryż)

Szczegóły etapu

Etap zalecany w przypadku uzyskania wyników pozytywnych w badaniach screeningowych, gdy istnieje potrzeba zidentyfikowania genetycznie zmodyfikowanej odmiany obecnej w próbce; ułatwia interpretacje wyników screeningu i pozwala ograniczyć liczbę koniecznych do weryfikacji genetycznie zmodyfikowanych odmian w dalszych badaniach jakościowych.

5

Sprawdzenie obecności genetycznie zmodyfikowanych odmian

Szczegóły etapu

Etap wykonywany gdy istnieje potrzeba identyfikacji genetycznie zmodyfikowanych odmian, obowiązkowy gdy potrzebne jest badanie ilościowe; liczba koniecznych do weryfikacji odmian wynika z zakresu wykonanego screeningu i uzyskanych wyników, przeprowadzenia etapu identyfikacji gatunkowej oraz indywidualnych preferencji klienta.

6

Oznaczenie ilościowe jednej genetycznie zmodyfikowanej odmiany

Szczegóły etapu

Wykonywany gdy istnieje potrzeba określenia procentowej zawartości genetycznie zmodyfikowanej odmiany wykrytej w próbce.

Skontaktuj się z nami

Jakość

Laboratorium Biologii Molekularnej HERMES uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 1757 – potwierdzającą spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz posiadanie kompetencji do przeprowadzania działalności laboratoryjnej w akredytowanym obszarze przedstawionym w Zakresie Akredytacji nr AB 1757.

Profil działalności Laboratorium HERMES

Laboratorium Biologii Molekularnej HERMES oferuje wyspecjalizowane usługi badawcze dla podmiotów gospodarczych z branży rolno-spożywczej, paszowej i ekologicznej: producentów, przetwórców, dystrybutorów, importerów, eksporterów surowców do produkcji, półproduktów oraz produktów gotowych, komponentów oraz dodatków do produkcji żywności i pasz.

Misja Laboratorium HERMES


Uzyskiwanie miarodajnych wyników badań.

Oferowanie specjalistycznych usług badawczych w konkurencyjnych cenach.

Budowanie zadowolenia klientów poprzez miłą, kompetentną i sprawną obsługę.

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wprowadzanie do oferty nowych, niedostępnych wcześniej na polskim rynku badań.

Dostosowywanie oferowanych usług badawczych do indywidualnych potrzeb strategicznych klientów.

Laboratorium i techniki badań

Nowoczesne Laboratorium

Firma posiada własne laboratorium biologii molekularnej zorganizowane zgodnie w wymaganiami normy PN-EN ISO 24276:2007 + A1:2013-08. Wszystkie badanie znajdujące się w ofercie wykonywane są na miejscu przez doświadczonych i upoważnionych do tego specjalistów.

Laboratorium nie zleca badań próbek swoich klientów innym podmiotom.

Real-Time PCR

Techniką badań stosowaną w LBM Hermes jest Real-Time PCR. Ta technika pozwala na powielanie fragmentów DNA uzyskanego z próbek, które zawierają sekwencje charakterystyczne dla oznaczanych w badaniu organizmów oraz na jednoczesne wykrywanie powstających produktów reakcji za pomocą barwników lub sond fluorescencyjnych.

Oprócz zastosowań w badaniach jakościowych technika pozwala na precyzyjne względne i bezwzględne oznaczenia ilościowe badanych sekwencji w próbce. Zasady techniki opisane zostały w normie PN-EN ISO 22119:2011.

Metody EURL

W badaniach GMO laboratorium stosuje metody referencyjne zalecane przez Europejskie Laboratorium Referencyjne ds. GMO (EURL). W pozostałych badaniach laboratorium stosuje metody własne lub korzysta z komercyjnie dostępnych zestawów diagnostycznych.

Izolacja DNA

Każde badanie musi być poprzedzone izolacją DNA z badanej próbki.

Laboratorium stosuje kilka metod izolacji DNA i wybiera metodę najlepszą dla typu próbki, którą bada.

Laboratorium i techniki badań

Firma posiada własne laboratorium biologii molekularnej zorganizowane zgodnie w wymaganiami normy PN-EN ISO 24276:2007 + A1:2013-08. Wszystkie badanie znajdujące się w ofercie wykonywane są na miejscu przez doświadczonych i upoważnionych do tego specjalistów.

Laboratorium nie zleca badań próbek swoich klientów innym podmiotom.

Techniką badań stosowaną w LBM Hermes jest Real-Time PCR. Ta technika pozwala na powielanie fragmentów DNA uzyskanego z próbek, które zawierają sekwencje charakterystyczne dla oznaczanych w badaniu organizmów oraz na jednoczesne wykrywanie powstających produktów reakcji za pomocą barwników lub sond fluorescencyjnych.

Oprócz zastosowań w badaniach jakościowych technika pozwala na precyzyjne względne i bezwzględne oznaczenia ilościowe badanych sekwencji w próbce. Zasady techniki opisane zostały w normie PN-EN ISO 22119:2011.

W badaniach GMO laboratorium stosuje metody referencyjne zalecane przez Europejskie Laboratorium Referencyjne ds. GMO (EURL). W pozostałych badaniach laboratorium stosuje metody własne lub korzysta z komercyjnie dostępnych zestawów diagnostycznych.

Każde badanie musi być poprzedzone izolacją DNA z badanej próbki.

Laboratorium stosuje kilka metod izolacji DNA i wybiera metodę najlepszą dla typu próbki, którą bada.

Badania i rozwój

Firma podejmuje, samodzielnie i we współpracy, prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, optymalizację, walidację i wdrożenie do własnej oferty nowych, jakościowych i ilościowych metod badawczych wykorzystujących technikę Real-Time PCR.

Główne obszary zainteresowań badawczych to:

opracowanie testów simpleksowych do identyfikacji gatunkowej i oznaczania alergenów,
rozwój multipleksowych metod jakościowych,
opracowanie metod ilościowych w oznaczaniu gatunkowym produktów spożywczych.

Badania i rozwój

Firma podejmuje, samodzielnie i we współpracy, prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, optymalizację, walidację i wdrożenie do własnej oferty nowych, jakościowych i ilościowych metod badawczych wykorzystujących technikę Real-Time PCR.

Główne obszary zainteresowań badawczych to:

opracowanie testów simpleksowych do identyfikacji gatunkowej i oznaczania alergenów,
rozwój multipleksowych metod jakościowych,
opracowanie metod ilościowych w oznaczaniu gatunkowym produktów spożywczych.

Bartosz Rogoziński

Bartosz Rogoziński

Założyciel Laboratorium HERMES

Jestem biotechnologiem-towaroznawcą i od kilkunastu lat zajmuję się zawodowo badaniem żywności i pasz na obecność i zawartość genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Byłem odpowiedzialny za wykonywanie i nadzorowanie akredytowanych badań w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO 17025, jestem audytorem wewnętrznym tego systemu.

 

Wierzę, że moje doświadczenie zawodowe pozwoli mi zaoferować Państwu usługi badawcze na najwyższym poziomie, co przyczyni się do rozwoju Państwa firm oraz usprawni bieżące nadzorowanie jakości oferowanych przez Państwa produktów.

Napisz do nas

Polityka Prywatności

Laboratorium Biologii Molekularnej HERMES Bartosz Rogoziński

ul. Krańcowa 50a, 61-035 Poznań

NIP 7821904947, REGON 382473679

www.hermeslab.pl

Skontaktuj się z nami

Laboratorium

ul. Krańcowa 50a, Poznań

Godziny otwarcia

pon. – pt.: 9:00 – 17:00